Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Informacja

12 maja 2016

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z  Zarządzeniem  Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia  11 maja 2016  roku,  dzień 27 maja 2016 r.  będzie dniem  wolnym od pracy  dla administracji rządowej. W związku z powyższym w tym dniu Archiwum  Państwowe w Siedlcach będzie nieczynne. W zamian  urząd będzie otwarty  4 czerwca 2016 r.

Czytaj więcej o: Informacja
Przejdź do -

Wystawa „Śladami Sienkiewicza” w Siedleckim Archiwum

28 kwietnia 2016

Dokładnie w 170. rocznicę urodzin przyszłego noblisty zostanie otwarta wystawa „Śladami Sienkiewicza”, przygotowana wspólnie przez Archiwum Państwowe w Siedlcach i Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.

Rok 2016 został ogłoszony Rokiem Henryka Sienkiewicza. 100 lat temu 15 listopada 1916 r. wielki pisarz zmarł w Vevey w Szwajcarii. 170 lat temu 5 maja 1846 r. urodził się w Woli Okrzejskiej. Osoba pisarza tej miary zawsze budziła zainteresowanie. Wiele napisano o Sienkiewiczu, do dziś jednak pozostały obszary mało zbadane, czy wymagające ponownej weryfikacji. Okazuje się, że w zachowanych materiałach archiwalnych odnaleźć można szereg wątków z życia Sienkiewicza i jego rodziny, mało lub w ogóle nieznanych. Przyszła więc pora, aby je pokazać szerzej.

Na wystawie w siedleckim Archiwum Państwowym obejrzeć można m. in. prawie kompletną dokumentację metrykalną rodziny pisarza od strony ojca i matki, sięgającą nieraz połowy XVIII w. Wykorzystano dokumenty archiwalne z następujących instytucji: Archiwum Państwowego w Siedlcach, Archiwum Państwowego w Radomiu, Archiwum Państwowego w Białymstoku Oddział w Łomży, Archiwum Państwowego w Warszawie oraz jego Oddziału w Otwocku, Archiwum Państwowego w Płocku, Archiwum Państwowego w Kielcach, Archiwum Głównego Akt Dawnych, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Archiwum Diecezji Łomżyńskiej, Archiwum Archidiecezji Warszawskiej, Archiwum Parafii Bazyliki  Mariackiej w Krakowie, Archiwum Parafii w Okrzei, Archiwum Parafii w Wojcieszkowie oraz archiwów sądowych. Wykorzystano również materiały z bogatych zbiorów własnych Instytutu Badań Literackich PAN. Ponadto korzystano ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach w Oddziale Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku i Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej. Częścią wystawy są również  pierwodruki podstawowej części twórczości literackiej Sienkiewicza wydawane w różnych gazetach i w edycjach książkowych od 1869 r. do 1916 r.

Podstawowa część materiału archiwalnego prezentowana będzie po raz pierwszy. Wystawa czynna będzie w siedleckim Archiwum do końca czerwca 2016 r., a następnie prezentowana będzie w innych miejscach.

Czytaj więcej o: Wystawa „Śladami Sienkiewicza” w Siedleckim Archiwum
Przejdź do -

Materiały archiwalne dotyczące powiatu mińskiego

17 marca 2016

W wyniku współpracy Archiwum Państwowego w Siedlcach oraz Muzeum Ziemi Mińskiej w 2015 r. zostały zdigitalizowane materiały archiwalne dotyczące powiatu mińskiego.

Fotografie cyfrowe wykonano z następujących jednostek archiwalnych:

62/765 Akta miasta Mińsk Mazowiecki 1918-1950 [1952], sygn.1-2, 12
(protokoły władz miasta z lat 1918 -1922)
(protokoły władz miasta z lat 1937 -1939)
(protokoły władz miasta z lat 1939 -1942)

62/759 Hipoteka w Mińsku Mazowieckim 1820-2001, sygn. 479-480, Dobra ziemskie Mińsk, tom I ,  tom II


62/759 Hipoteka w Mińsku Mazowieckim 1820-2001, sygn. 481-483, Dobra ziemskie Mińsk, tom III , tom IV , tom V


62/1745 Komisarz Do Spraw Włościańskich Powiatu Nowomińskiego 1864-1897 [1945], sygn.1-17 (tabele likwidacyjne z okolic Mińska Mazowieckiego).
Anielew, Arynów, Barcząca, Budy Barcząckie, Budy Janowskie d. Nowa Wieś, Chrosna, Chrzaszczówka, Cielechowizna, Dłużka, Janów Walerianów, Jezioro część Chmielewa, Królewiec d. Karlshof czyli Budy Arynowskie, Niedziałka, Osiny lit. A i B, Wiciejów, Wola Siennicka część SiennicyZakole

Czytaj więcej o: Materiały archiwalne dotyczące powiatu mińskiego

Konkurs pod patronatem Archiwum Państwowego w Siedlcach

29 lutego 2016

Publiczne Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w I Siedleckim Konkursie Patriotycznym „Wielcy Polacy Dumą Narodu 2016 – rokiem Henryka Sienkiewicza”.

Patronat naukowy nad konkursem sprawują: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach i Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej oraz Archiwum Państwowe w Siedlcach.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Siedlec i powiatu siedleckiego. Organizator dopuszcza możliwość udziału także zainteresowanych szkół spoza powiatu siedleckiego. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest terminowe wysłanie zgłoszenia na adres Organizatora.

Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach: szkolnym i powiatowym. Zgłoszenia szkół można nadsyłać listownie na adres Publicznego Gimnazjum nr 3 do 8 kwietnia 2016.

Regulamin konkursu i kartę zgłoszenia  oraz wykaz literatury można pobrać ze strony internetowej Organizatora www.pg3.home.pl w zakładce „KONKURS WIELCY POLACY”.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.

Więcej informacji na temat konkursu udziela:

Anna Charczuk

e-mail: dornika5@o2.pl

Tel. 500 609 546

Czytaj więcej o: Konkurs pod patronatem Archiwum Państwowego w Siedlcach

Konkurs w ramach zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych”

22 stycznia 2016

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych w zakresie m.in. ochrony i udostępniania zbiorów archiwalnych.

Konkurs, realizowany w ramach zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych 2016”, adresowany jest do organizacji gromadzących materiały archiwalne np.: dokumenty, fotografie, nagrania, relacje świadków historii oraz prowadzących działalność na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Regulamin konkursu, wzory wniosków

Czytaj więcej o: Konkurs w ramach zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych”
Przejdź do -

Katalog wystawy archiwalnej „Od likwidacji Unii do ukazu tolerancyjnego”

29 grudnia 2015

Archiwum Państwowe w Siedlcach wydało katalog wystawy archiwalnej „Od likwidacji Unii do ukazu tolerancyjnego” autorstwa Bogusława Niemirki. Publikacja przedstawia dzieje oporu unitów podlaskich wobec carskich władz, głównie w latach 1875 – 1905. We wschodniej części Królestwa Polskiego rozgrywały się wówczas ważne i tragiczne wydarzenia, mające charakter wojny religijnej przeciw grekokatolikom. Katalog pokazuje bohaterów tamtych wydarzeń – opornych unitów, tych którzy im pomagali, ale również przeciwników Unii. Prezentowane materiały pochodzą z zasobu archiwów państwowych i kościelnych oraz ze zbiorów prywatnych.

Bogusław Niemirka, Od likwidacji Unii do ukazu tolerancyjnego. 30 lat oporu unitów podlaskich 1875 – 1905. Katalog wystawy archiwalnej, wyd. Archiwum Państwowe w Siedlcach, Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych Sigillum, Siedlce 2015, ss. 56.

Czytaj więcej o: Katalog wystawy archiwalnej „Od likwidacji Unii do ukazu tolerancyjnego”
Przejdź do -

Nowa biografia księdza Stanisława Brzóski

28 grudnia 2015

Archiwum Państwowe w Siedlcach wydało biografię ostatniego dowódcy powstania styczniowego ks. Stanisława Brzóski, który został stracony przez Rosjan 23 maja 1865 r. Publikacja autorstwa Bogusława Niemirki jest pokłosiem wystawy archiwalnej prezentowanej w Senacie RP oraz wielu innych miejscach na terenach obecnych województw mazowieckiego, lubelskiego i podlaskiego, gdzie operował oddział ks. Brzóski.

Wydawnictwo prezentuje najnowsze ustalenia naukowe dotyczące życia i walki bohaterskiego kapłana. Publikację ilustrują unikalne archiwalne dokumenty i fotografie obrazujące drogę życiową Stanisława Brzóski – od początków edukacji, przez posługę kapłańską w Sokołowie Podlaskim i Łukowie, po powstańczą epopeję, zakończoną tragiczną śmiercią na szubienicy na sokołowskim rynku. Specjalnie przygotowane mapy ukazują szczegółowo szlak bojowy oddziału ks. Brzóski w powstaniu styczniowym oraz bazę społeczną, czyli drobnoszlacheckie wsie, w których powstańczy kapelan mógł liczyć na oparcie. Osobne miejsce zajmują fotografie, przedstawiające uroczystości odsłonięcia pomnika ks. Stanisława Brzóski w Sokołowie Podlaskim w 1925 r. oraz nadania mu Orderu Orła Białego przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego w 2008 r. Publikacja zawiera indeks osobowy.

Bogusław Niemirka, Ksiądz Stanisław Brzóska – ostatni dowódca Powstania Styczniowego. W 150. Rocznicę śmierci, wyd. Archiwum Państwowe w Siedlcach, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych Sigillum, Siedlce 2015, ss. 96 + 2 mapy

Czytaj więcej o: Nowa biografia księdza Stanisława Brzóski
Przejdź do -

Archiwalna wystawa w więzieniu

30 listopada 2015

Od 30 listopada w siedleckim Zakładzie Karnym prezentowana jest wystawa ogłoszeń niemieckich władz okupacyjnych ze zbiorów Archiwum Państwowego w Siedlcach. Prezentacja jest elementem programu resocjalizacji skazanych „Aby pamięć stała się ostrzeżeniem”. Program oparty jest na Projekcie Biura Rady Europy w Warszawie, Fundacji na Rzecz Tolerancji poprzez Międzykulturowe Zrozumienie oraz Centralnego Zarządu Służby Więziennej, Okręgowego Inspektoratu w Warszawie.

Program zakłada przybliżenie skazanym tematyki Holokaustu, poszerzenie ich wiedzy oraz wzbudzenie zainteresowania historią.

Czytaj więcej o: Archiwalna wystawa w więzieniu
Przejdź do -

Zaproszenie na wystawę poświęconą unitom podlaskim

19 listopada 2015

Archiwum Państwowe w Siedlcach zaprasza od 26 listopada na wystawę poświęconą unitom podlaskim. Przedstawia ona dzieje oporu unitów podlaskich wobec carskich władz, głównie w latach 1875 – 1905. We wschodniej części Królestwa Polskiego rozgrywały się wówczas ważne wydarzenia, mające charakter wojny religijnej przeciw grekokatolikom. Wystawa pokazuje bohaterów tamtych wydarzeń – opornych unitów, tych którzy im pomagali, ale również przeciwników Unii. Prezentowane materiały pochodzą z zasobu archiwów państwowych i kościelnych oraz ze zbiorów prywatnych. Wystawa czynna będzie do 20 stycznia 2016 r.

Czytaj więcej o: Zaproszenie na wystawę poświęconą unitom podlaskim
Przejdź do -

Fotorelacja z finału konkursu plastycznego „Drzewo genealogiczne mojej rodziny” 29.10.2015

4 listopada 2015