Siedlecka kontrrewolucja oczami komunistów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

30 czerwca 2021

Książka Dariusza Magiera pt. Siedlecka kontrrewolucja oczami komunistów. Narodziny oporu społecznego w świetle teleksów Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Siedlcach z lat 1976-1981,  jest opatrzoną aparatem naukowym edycją wyboru źródeł, które prezentują proces narodzin opozycji wobec reżimu komunistycznego i tworzenia się ruchu solidarnościowego w województwie siedleckim, obserwowany od strony przedstawicieli ówczesnej władzy. Swoje spostrzeżenia o narastaniu nastrojów opozycyjnych w Siedleckiem władze partii komunistycznej przekazywały w licznych teleksach wysyłanych do zwierzchników, które zachowały się w zasobie Archiwum Państwowego w Siedlcach. Doskonale oddają one stosunek elity władzy województwa siedleckiego i aktywu partyjnego do rodzącej się opozycji i „Solidarności” w okresie od  „wydarzeń radomskich” w czerwcu 1976 r. do 13 grudnia 1981 r. Zjawiska te, przez naród przyjmowane jako wyraz wolnościowych dążeń,  dla rządzących komunistów stanowiły kontrrewolucję, którą należało stłumić.

 Książka ukazała się nakładem Archiwum Państwowego w Siedlcach, Wydawnictwa Naukowego UPH oraz Fundacji Rozwoju Badań Regionalnych SIGILLUM. Jej wydanie zostało dofinansowane przez Miasto Siedlce.

Publikacja do pobrania w formacie PDF

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-06-30
Data publikacji:2021-06-30
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3526