Przedmiot działalności

Archiwa państwowe prowadzą działalność archiwalną w zakresie państwowego zasobu archiwalnego. W jej ramach gromadzą, ewidencjonują, przechowują, opracowują, zabezpieczają i udostępniają materiały archiwalne oraz prowadzą działalność informacyjną.

 

Do zakresu działania achiwów państwowych należą w szczególności:


1.   kształtowanie państwowego zasobu archiwalnego,
2.   prowadzenie rejestru niepaństwowego zasobu archiwalnego,
3.   ewidencja, przechowywanie, opracowanie, zabezpieczenie i udostępnianie materiałów
      archiwalnych należących do ich zasobu archiwalnego,
4.   kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego   
      zasobu archiwalnego w archiwach zakładowych, w składnicach akt oraz jednostkach
      organizacyjnych z powierzonym zasobem archiwalnym,
5.   wydawanie uwierzytelnionych odpisów, wypisów, wyciągów i reprodukcji  
      przechowywanych materiałów, a także zaświadczeń na podstawie tych materiałów,
6.   prowadzenie prac naukowych oraz wydawniczych w dziedzinie archiwistyki i dziedzin
      pokrewnych,
7.   popularyzacja wiedzy o materiałach archiwalnych i archiwach oraz prowadzenie
     działalności informacyjnej,
8.   wykonywanie zadań określonych w ustawie lub w odrębnych przepisach.

 

Właściwość miejscowa Archiwum Państwowego w Siedlcach obejmuje:

 

Terytorialny zasięg działania centrali Archiwum jest następujący:
   1. na terenie województwa mazowieckiego obszar obejmujący:
        a) miasto na prawach powiatu Siedlce,
        b) wszystkie gminy wchodzące w skład powiatu; garwolińskiego, siedleckiego, 
            sokołowskiego i węgrowskiego,
        c) miasto Mińsk Mazowiecki i gminy; Cegłów, Dębe Wielkie, Dobre, Jakubów,    
            Kałuszyn, Latowicz, Mińsk Mazowiecki, Mrozy, siennica i Stanisławów,
        d) gminy; Kołbiel, Osieck i sobienie – Jeziory powiatu otwockiego,
        e) gminy; Jadów, Poświętne i Strachówka powiatu wołomińskiego.
   2. na terenie województwa lubelskiego obszar obejmujący:
        a) wszystkie gminy wchodzące w skład powiatu łukowskiego,
        b) gminy Kłoczew powiatu ryckiego.

Właściwość rzeczową i miejscową Archiwum Państwowego w Siedlcach szczegółowo regulują akty prawne dostępne w dziale "Podstawy prawne działania".

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-28
Data publikacji:2015-05-28
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:19282